شرکت دکوراسیون داخلی طرح گستران عرش

تجسم روح امید به زندگی پس زمینه اصلی فکری و هدف غائی تمامی طراحی های ما می باشد.

گروه معماران طرح گستران عرش فعالیت خود را در زمینه مهندسی معماری معماری داخلی و طراحی نما در سال 2005 آغاز نموده است. این شرکت در راستای فعالیت های حرفه ای معماری خود تاکنون پروژه های موفق متعددی راطراحی کرده است که کارنامه درخشانی را برای تاریخچه این شرکت ثبت نموده است. 

هدف اصلی ما بالا بردن کیفیت زندگی و فضای زیستی تمام اقشار جامعه و کمک به ارتقا کیفیت طراحی و ساخت و ساز است.گروه معماران طرح گستران عرش با بهره برداری از توان بالای هنری علمی و تیم مهندسی مجرب خوددر برخورداری از امکانات گسترده اجرایی و عمرانی منطبق با معیارهای بین المللی و همچنین بومی سازی دانش و بکارگیری الگوهای روز معماری جهان توانسته است نقش بسزایی در طراحی و ساخت انواع پروژه های تجاری فرهنگی مسکونی و اداری داشته باشد.